Skip to main content

Dyslexie, emotie en gedrag

Extra ondersteuning nodig?

De ontwikkeling van een kind of jongere verloopt met pieken of dalen. Soms heb je tijdelijk extra ondersteuning nodig. Jeugdpraktijk IJsselgroep onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar op het gebied van dyslexie en gedrag (BGGZ en SGGZ). Vanuit zorg én onderwijs: een combinatie die kinderen, jongeren, ouders én scholen verder helpt.

Dyslexie, emotie en gedrag

Veel uitdagingen en/of problemen bij kinderen kunnen ouders en scholen zelf oplossen. Maar niet altijd. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig: professionele behandeling, soms voorafgegaan door een onderzoek. Heeft jouw kind extra aandacht nodig op het gebied van dyslexie, emotie en/of gedrag? Laten wij dan samen de volgende stap te zetten.

Onderwijs en zorg

Als onderwijs en zorg elkaar versterken, dan gebeurt er iets. Dan ontstaan er mooie dingen. Goed onderwijs, differentiatie in de klas en goede (individuele) ondersteuning gaan hand in hand. Het welbevinden en gedrag van kinderen verbinden wij op een natuurlijke manier met wat er in de klas gebeurt en wat leerkrachten doen.

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren het geleerde op school toepassen en dat zij hierin door een leerkracht of mentor worden ondersteund. Door nauw samen te werken zijn interventies effectiever en ervaart het kind of de jongere sneller positieve verandering en succes. Onze GZ-psychologen, orthopedagogen en schoolpsychologen hebben kennis van het onderwijs en gedrag/GGZ.

Het hele systeem

Jeugdpraktijk IJsselgroep richt zich waar nodig op het hele ‘systeem’ van het kind. Dit betekent dat wij ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk meenemen om samen een positieve impuls te geven.

Marcel, 12 jaar

Het is veel leuker op school omdat ik weet wat ik moet doen als het druk wordt in mijn hoofd. Ik heb nu ook meer vriendjes.

Ouders van Evi

Wij zijn meer betrokken bij Evi en school. De dyslexiebehandelaar heeft haar zelfs aan het lezen gekregen. Dus nu lezen we bijna elke avond voor.

6 Pluspunten Jeugdpraktijk IJsselgroep

  • Zo snel mogelijk starten: afhankelijk van de hulpvraag werken wij het liefst zonder of met zo kort mogelijke wachttijden.

  • Sterke kanten: de sterke kanten en talenten van uw kind worden ingezet

  • Handelingsgerichte diagnostiek

  • Samen met ouders: u stimuleert, begeleidt en helpt bij de ontwikkeling van hun kind

  • Zorg en onderwijs: goede afstemming met school inclusief praktische adviezen (in overleg met u)

  • Samen: wij werken nauw samen met wijkteams, huisartsen en ketenpartners

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.