Skip to main content

School en dyslexie

IJsselgroep is gespecialiseerd in de verbetering van de dagelijkse praktijk van het lees-spelling onderwijs en de behandeling van leerlingen met ernstige dyslexie die in aanmerking komen voor de Jeugdwet vergoede zorg.

Lezen en spellen op scholen:
ondersteuningsniveau 3

Onze dyslexie-experts werken op veel scholen. Zij merken dat niet alle kinderen in voldoende mate optimaal geprofiteerd hebben van het oefenen op ondersteuningsniveau 3.Hierdoor loopt de achterstand op en blijft het lang onduidelijk of leerlingen dyslexie hebben.

Sommige scholen schakelen IJsselgroep dan in voor begeleiding op ondersteuningsniveau 3. Deze expertisedienst is aanvullend op het leesonderwijs in de klas en de dyslexiezorg. Veel scholen hebben in de afgelopen jaren NPO-gelden hiervoor ingezet.

Aanbod extra inzet van taal/dyslexie experts op school:

  • Meedenken bij het inrichten en vormgeven van de ondersteuningsniveaus.

  • Handelingsplannen opstellen, fouten analyses maken.

  • Concrete uitvoering van de begeleiding op ondersteuningsniveau 3 (extra handen op de school).

Vergoede zorg (Jeugdwet): behandeling (ondersteuningsniveau 4)

De behandeling van ernstige dyslexie wordt uitgevoerd door een dyslexiespecialist (orthopedagoog of psycholoog). De psycho-educatie, het herkennen en gebruik maken van talenten is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Evenals het bevorderen van leesmotivatie en leesplezier. Vaak is het plezier ver te zoeken en is er weerzin tegen lezen ontstaan. Het vinden van boeken met rijke taal die aansluiten bij de belevingswereld van het kind is dan een hele kunst. Ouders en school worden actief betrokken. Wij zijn sterk gefocust op de individuele leerbehoeftes van kinderen en stemmen af met school wie wat doet in de behandeling.

Sommige kinderen gaan door de dyslexie met buikpijn naar school, zijn erg zenuwachtig voor toetsen of worden verdrietig omdat ze zichzelf met klasgenootjes vergelijken. Deze emotionele aspecten vlechten we op een natuurlijke manier in de dyslexiebehandeling. De behandelaar pakt de samenhang van uitdagingen integraal op.

Even sparren?

Heb je vragen op het snijvalk van onderwijs en zorg of wil je kort sparren over een leerling? Neem dan contact op met Nina Giessen. Of informeer naar de mogelijkheden als het gaat om kortdurende ondersteuning op school (ondersteuningsniveau 3). Nina denkt graag met je mee.

Dienstverlening voor scholen uitgelicht

Heb je een uitdaging op het gebied van onderwijs en dyslexie? IJsselgroep heeft verrassend effectieve dienstverlening ontwikkeld. Een aantal voorbeelden zijn kort voor je uitgewerkt. Let op: het kan zijn dat je via een link naar de IJsselgroep website van ‘IJsselgroep | onderwijs en zorg’ wordt geleid. Geen punt natuurlijk: want het gaat om de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Teamsessie leesmotivatie

Informatiebijeenkomst/presentatie aan schoolteams over het bevorderen van leesmotivatie. Ontdek wat er mogelijk is op het gebied van taal en lezen als het je lukt om zowel het plezier in lezen als de motivatie te stimuleren. Een sessie vol praktijk en voorbeelden. Meer weten? Bel of mail Janna de Haan: 06 14 00 36 33janna.dehaan@ijsselgroep.nl

Inspiratiesessie ‘het roer om!’

Het roer om! is een geïntegreerde aanpak voor taal- en leesonderwijs die gelinkt is aan de brede thema’s uit wereldoriëntatie. Het (voor) lezen en stillezen, de rijke teksten en het praten en schrijven over interessante onderwerpen zijn aan de thema’s gekoppeld. Hierdoor komen leerlingen tot diepere kennis. Vanuit nieuwsgierigheid, plezier en motivatie groeien kinderen uit tot enthousiaste lezers. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw school? Boek dan een inspiratiesessie van 1,5 uur. Meer weten? Bel of mail Janna de Haan: 06 14 00 36 33janna.dehaan@ijsselgroep.nl

Groepsbehandelingen

Benieuwd naar de mogelijkheden als het gaat om groepsbehandeling? We hebben ze voor je op een rij gezet. Benieuwd naar de mogelijkheden als het gaat om groepsbehandeling? We hebben ze voor je op een rij gezet.

Nieuwsbrief ‘Samen Lezen’

Speciaal voor scholen is er een leuke nieuwsbrief ‘Samen lezen!’ vol met informatie om te delen met ouders. Je vind er adviezen, leestips, boekentips, apps en tools. Meld je aan en ontvang de nieuwsbrief +/- vijf keer per jaar.

Kennisdeling met scholen en ouders

Comorbiditeit (dyslexie en ...)

Wij delen graag onze kennis van comorbiditeit met scholen. De aanpak van kinderen met dyslexie én bijvoorbeeld hoogbegaafdheid is anders dan van een kind met autistische kenmerken of een kind uit een taalarme omgeving.

Nieuwsbrief ‘Samen lezen’

Meerdere keren per jaar verschijnt onze nieuwsbrief ‘Samen Lezen’. We stimuleren dat scholen deze brief delen met ouders waardoor het belang van lezen en tips en trucs gedeeld worden. Ook zijn er altijd recente boekentips.

Samenwerking met bibliotheek

Wij promoten het bezoek aan de bibliotheek en werken samen met bibliotheken. De leesconsulenten die werkzaam zijn bij de bibliotheken zijn van grote meerwaarde bij het adviseren over boeken.

Webinars gericht op versterken taalontwikkeling

Regelmatig verzorgen gedragswetenschappers van IJsselgroep webinars voor scholen en ouders. Een voorbeeld hiervan is ‘Lezen op de ondersteunings-niveaus’ waarbij dieper wordt ingegaan op hoe je de ondersteuningsniveaus kunt inrichten als je rijke taal als basis neemt. Andere voorbeelden zijn webinars over het belang van voorlezen of over de inzet van ICT-hulpmiddelen voor leerlingen met dyslexie.

Jeugdpraktijk IJsselgroep: dyslexie en school

  • Ondersteuning bij complexe dyslexievragen

  • Afstemming dyslexiezorg op school

  • Verbinden van inzet ouders, kinderen/jeugdigen en school

  • Ondersteuning bij preventie van dyslexie op school

Onze taal/dyslexie-experts

  • Zijn gespecialiseerd in ondersteuningsniveau 3 en 4

  • Komen uit de regio en weten wat er speelt

  • Denken mee en adviseren ook op het gebied van didactiek, leerkrachtvaardigheden en klassen-management (samen met een onderwijskundig adviseurs van IJsselgroep).

Contactpersonen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Corine Zwikker of Joey Perlee. Of selecteer een locatie en neem contact op met één van de regionale contactpersonen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.