Skip to main content

Behandelingen

Groepsbehandelingen

IJsselgroep verzorgt ook groepstrainingen. De kracht van deze trainingen is dat kinderen/jongeren en ouders of leerkrachten van elkaar leren en ervaringen delen. Het geeft erkenning als je ziet dat ook anderen met dezelfde “problemen” worstelen.

Groepstrainingen

Naast de groepstrainingen op deze pagina bieden wij ook maatwerk groepstrainingen. Al onze trainingen vinden plaats onder supervisie van een GZ-psycholoog. Is extra individuele begeleiding nodig, dan verzorgen wij dit uiteraard ook.

Bewust Ontwikkelen van Krachtige Sociale vaardigheden (BOKS)

Sommige kinderen met autisme (ASS) doen veel negatieve sociale ervaringen op, omdat ze moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Om dit te voorkomen biedt IJsselgroep BOKS: een groepstraining voor kinderen met autisme gericht op het ontwikkelen van krachtige sociale vaardigheden. Met en van elkaar leren in een veilige omgeving in combinatie met het uitwisselen van kennis en ervaringen. Kinderen leren onder andere handig te communiceren, om te gaan met lastige situaties en zichzelf goed te presenteren. Individueel, met elkaar en ook thuis. Ouders worden uiteraard betrokken bij BOKS.

KIES: hulp bij een scheiding

Hoe kun je (koffer)kinderen helpen als ze last hebben van een scheiding? In overleg met bijvoorbeeld jeugd-consulenten biedt IJsselgroep KIES (kind in scheiding) aan: een serie bijeenkomsten waar kinderen met elkaar werken, spelen en praten over hun ervaringen rondom scheiding. In een veilige omgeving hebben kinderen steun aan elkaar en verwerken ze dingen op hun eigen manier.
Zoals een kind het zelf zegt: “de scheiding is stom, maar deze groep is heel fijn”. De kinderen krijgen veel praktische tips.

SuperSociaal

Contact maken, samen spelen, omgaan met lastige situaties: het is niet voor elk kind gemakkelijk. Daarom heeft IJsselgroep de preventieve groepstraining ‘SuperSociaal’ ontwikkeld. In een groepje van ongeveer vijf kinderen wordt op een speelse wijze geoefend met situaties waarin sociale vaardigheden belangrijk zijn. Dit doen we onder andere door middel van rollen-spellen, het geleerde oefenen in dagelijkse situaties en het belonen van sociaal vaardig gedrag. Kinderen leren samen spelen, vrienden maken, positief denken en voor zichzelf opkomen. SuperSociaal is een mix van cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie.

Bibbers de baas

IJsselgroep heeft een faalangstreductietraining ontwikkeld: Bibbers de baas. De training is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar, die last hebben van (faal)angstige klachten en het moeilijk vinden hiermee om te gaan. In een groepje van vier tot zes kinderen wordt op een speelse wijze geoefend met het herkennen van angstsignalen en spanningen, het toepassen van de vier G’s (gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag) uit de cognitieve gedragstherapie, het herkennen van gevoelens en het leren ontspannen. Kinderen leren dat ze invloed hebben op hun gedachten en gedrag in een voor hen spannende of stressvolle situatie.

Versterken positieve mindset

Op scholen merken wij dat steeds vaker kinderen onzeker zijn over hun eigen kunnen. Wanneer iets moeilijk is, denken ze al snel: “ik kan het toch niet” of “het gaat me nooit lukken”. Vaak hebben deze kinderen een ‘vaste mindset’. Ze geloven dat iemands kwaliteiten en vaardigheden vaststaan en niet kunnen veranderen. Een uitspraak die hierbij past is: “ik ben nu eenmaal niet zo slim”. Door deze vaste mindset hebben deze kinderen de neiging om af te haken wanneer iets niet lukt.

In de training Mindset leren de kinderen in een kleine groep met leeftijdsgenoten over de ‘Groei Mindset’. Iemand met een groei mindset gelooft dat je beter kunt worden in dingen, door te oefenen en door fouten te maken. Gestart wordt met het ontdekken van de zaken waar de leerlingen goed in zijn en blij van worden; hun talenten. Vanuit die talenten gaan de leerlingen leren op welke manier ze om kunnen gaan met situaties die juist lastig voor hen zijn en niet meteen lukken.

Overgang PO-VO

Plannen en leren is voor leerlingen vaak een uitdaging. Veel leerlingen verliezen hun concentratie en laten motivatieproblemen zien, zowel thuis als op school. Als het gaat om leren en plannen blijkt dat leerlingen veel leren van en met elkaar. IJsselgroep biedt dan ook ‘Talentvol leren plannen naar het VO’: vijf sessies met maximaal acht leerlingen uit groep 7 en/of 8. De leerlingen worden planningsvaardig binnen hun eigen manier van leren. Er is ook een variant voor het VO.

Versterken van emotieregulatie

Dit is een training voor leraren of leerlingen (in kleine groepen of individueel). De training focust op het stimuleren van emotieregulatievaardigheden, zoals het bewustworden van gedrag en gevolgen, leren analyseren van emoties, meer ontspannen en veranderen van gedrag en emoties.

Training voor ouders en leerkrachten betreft aanpak druk en dwars gedrag

Veel kinderen vertonen eigenzinnig, druk en/of dwars gedrag dat niet matcht met de eisen van de huidige samenleving. Sommige ouders, leerkrachten en pedagogisch mederwerkers zoeken handvatten bij dit gedrag, maar willen niet gelijk het hulpverleningscircuit in. Voor deze groep is de training ‘Druk & Dwars’ bedoeld.

IJsselgroep biedt laagdrempelige hulp bij milde problemen om waar mogelijk onnodige psychiatrische classificaties en behandelingen bij kinderen te voorkomen.

Contactpersonen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Corine Zwikker of Hansje Planjer. Of selecteer een locatie en neem contact op met één van de regionale contactpersonen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.