Skip to main content

Behandelingen

Dwanggedachten en dwanghandelingen

Toch nog even controleren of je écht alles bij je hebt, teruglopen naar de voordeur om te kijken of de deur wel goed op slot zit of altijd eerst je handen moeten wassen als je thuiskomt. Iedereen kent wel bepaalde routines of dwangmatig gedrag dat je doet omdat het moet of fijn voelt. Maar sommige kinderen en jongeren hebben hier veel én vaak last van.

Herkenbaar

Moet je zo vaak dingen controleren, tellen, opnoemen of uitvoeren dat het je leven sterk beïnvloedt? Dan kan het zijn dat er dan sprake is van dwanggedachten of dwanghandelingen.

  • Dwanggedachten zijn gedachten die telkens terugkomen en je niet kunt uitzetten of sturen. Denk bijvoorbeeld aan de gedachte dat er iets ergs gaat gebeuren, dat iemand ziek wordt of er een ongeluk gebeurt.

  • Dwanghandelingen zijn gedragingen die je op een bepaalde, vaste manier moet uitvoeren om je dwanggedachte aan te kunnen. Bijvoorbeeld door dingen te controleren, je handen vaak te wassen, telkens vragen te stellen of dingen te tellen.

Gevolg

Dwanggedachten en -handelingen kunnen ervoor zorgen dat je minder durft te ondernemen of dat je je vreemd gaat gedragen om telkens je rituelen te kunnen uitvoeren. Dwanggedachten en handelingen nemen vaak veel tijd in beslag. Ook kan dwang ervoor zorgen dat er soms ruzie ontstaat thuis omdat ouders of andere gezinsleden je gedrag niet goed begrijpen. Kinderen en jongeren hebben ook vaak last van een nare stem in hun hoofd die telkens zegt dat ze iets moeten doen, terwijl ze eigenlijk weten dat dit niet hoeft of het zelfs gek is.

Behandeling

Behandeling van dwangklachten richt zich eerst op het verminderen van het dwangmatig gedrag. Daarnaast wordt er tijdens de behandeling gewerkt met gedragsexperimenten. Hierdoor leert het kind of de jongere dat waar hij of zij bang voor is, niet echt gebeurt. Het gevoel van spanning vermindert hierdoor en het kind of de jongere zal weer meer durven ondernemen.

Voor ouders

Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we welke vorm van onderzoek en/of behandeling het beste past bij het kind of jongere. Soms kan het helpend zijn om te onderzoeken waar bepaald gedrag vandaan komt, middels een psychodiagnostisch onderzoek. Ouders spelen een belangrijke rol bij het verminderen van dwangmatig gedrag. Veel ouders zijn zoekende hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden bij de dwanggedachten en dwanghandelingen. Wij denken mee met ouders en betrekken hen in de behandeling van het kind of jongere. Zo krijgt ook ouders meer grip op de situatie en werken we ernaar toe dat ouders hun kind kunnen begeleiden.

Samenwerking met school

Als onderwijs en zorg samenwerken is er meer mogelijk. IJsselgroep vindt het dan ook belangrijk om het onderwijs bij de jeugdhulp te betrekken. Uiteraard alleen met toestemming van ouders en het kind of de jongere. Binnen de behandeling zoeken we contact met de school om mee te denken in een passende aanpak. Hoe ga je om met dwangmatig gedrag bij een kind of jongere? Hoe kun je als leerkracht of mentor de leerling begeleiden hierbij? Wat helpt juist en wat juist niet? Vanuit onze kennis van zowel onderwijs als zorg denken we graag mee met ouders, het kind of de jongere en met school.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.