Skip to main content

Over ons

Verwijsindex

Alle kinderen die binnen de GGZ bij Jeugdpraktijk IJsselgroep worden aangemeld worden geregistreerd in de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/ dochter. Op deze manier kunnen verschillende professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen.

Betere samenwerking

De verwijsindex staat dus voor communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen die betrokken zijn bij kinderen en jongeren. Wanneer een match ontstaat met een samenwerkingspartner, wordt contact met ouders opgenomen en overlegd of informatie uitgewisseld mag worden. Het doel van de Verwijsindex is dan ook om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.

Film voor ouders en verzorgers

Website Multisignaal/verwijsindex

U vindt hier meer informatie over ‘hoe het werkt’.