Skip to main content

Dyslexie

Inleiding

Jouw kind heeft moeite met lezen en gaat ondanks veel oefenen niet of langzaam vooruit? Daalt het leesplezier en maak je je zorgen of je kind nog wel meekomt op school? Blijft jouw kind steeds dezelfde spellingfouten maken? Misschien is er sprake van dyslexie en is er meer nodig.

Wat is dyslexie

Het woord dyslexie betekent ‘niet goed kunnen lezen’. Dyslexie is erfelijk, maar je kunt er wel beter mee omgaan.

Onderzoek

Wij kunnen onderzoeken of er bij jouw kind sprake is van dyslexie. Als aan alle voorwaarden is voldaan en de aanmelding is afgerond, wordt een onderzoek van één of twee dagdelen gepland. Uiteraard in overleg met ouders en de school van je kind. We kijken wat al goed gaat bij jouw kind en waar extra ondersteuning nodig is. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of de problemen met lezen (en spellen) vanuit dyslexie te verklaren zijn. Ook wordt duidelijk of er andere belemmerende of beschermende factoren een rol spelen. Als ernstige dyslexie (ED) wordt vastgesteld, krijgt jouw kind een dyslexieverklaring. Na het onderzoek volgt vaak een vergoed behandeltraject.

Wil je weten hoe de route naar vergoede dyslexiezorg loopt? Bekijk dan het stappenplan vergoede dyslexiezorg: van aanmelden naar onderzoek en behandeling.

Behandeling

Is ernstige dyslexie vastgesteld en komt jouw kind komt in aanmerking voor dyslexiebehandeling? Dan komt er wekelijks een psycholoog of orthopedagoog op school (of een andere locatie) om met jouw kind te werken aan de lees- en spellingvaardigheden. Ook wordt goed uitgelegd ‘wat dyslexie is’, zodat jouw kind dit beter begrijpt en hier goed mee om leert gaan.

De behandeling duurt meestal één jaar en is individueel. We sluiten dus goed aan bij wat jouw kind nodig heeft. In een individueel zorgplan staat wat er nodig is en hoe we dit gaan realiseren. Halverwege de behandeling gaan we met ouders evalueren: de vorderingen worden in kaart worden gebracht en besproken. Indien nodig wordt het zorgplan bijgesteld. IJsselgroep werkt vanuit een talentgerichte visie. Leesplezier en motivatie is belangrijk.

Je wilt dat jouw kind optimaal profiteert van de behandeling? Dan is het ook thuis (samen) oefenen geblazen: vier keer per week. Dit oefenen gebeurt online én op papier. Jij en je kind krijgen wekelijks duidelijke instructies en materiaal, zodat jullie samen goed aan de slag kunnen. Ook is er afstemming en overleg met school.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Is er meer nodig?

Sommige kinderen hebben meer nodig dan alleen behandeling van dyslexie. Zij hebben bijvoorbeeld ook een negatief zelfbeeld of moeite met concentreren. Ook hier kunnen wij bij helpen. Sterker nog: we nemen dit op in het zorgplan. Veel van onze behandelaren zijn actief op meerdere gebieden als het gaat om emotie, gedrag en leren. Zij hebben de juiste kennis en ervaring om kinderen te helpen. Indien nodig en gewenst werken we samen met externe hulpverlening.

Einde behandeling en mogelijk vervolg

Aan het eind van de behandeling is helder wat een kind nog nodig heeft om zich zo zelfstandig mogelijk verder te ontwikkelen. Zijn er technische hulpmiddelen nodig en wat werkt dan goed? Ook school krijgt advies, zodat ook zij precies weten hoe ze verder kunnen. Enkele maanden na de behandeling hebben ouders en kind een gesprek met de behandelaar om met elkaar te bespreken hoe het gaat. Soms is het goed om na de dyslexiebehandeling nog gerichte ondersteuning te krijgen, zoals bijvoorbeeld werkwoordspelling of huiswerkbegeleiding. 

Geen vergoeding mogelijk?

Komt jouw kind niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg, maar wil je wel hulp? Neem dan contact op met Brigitte Blom of Elke Demirtas van het secretariaat: 088 093 15 15 of pdij@ijsselgroep.nl. We denken graag met je mee wat wel kan.

Merel, 10 jaar

Ik lees veel meer in leuke boeken en krijg hulp van mijn juf op school. Ik snap nu ook wat dyslexie is.

Ouders van Merel

Mijn kind heeft weer plezier in lezen. Ik ben zo blij als ik zie wat wij in korte tijd hebben bereikt.

6 Pluspunten Jeugdpraktijk IJsselgroep

  • Een bijzondere aanpak: samen met jouw kind werken aan plezier, motivatie en resultaat op het gebied van lezen en spellen. Wij werken met E-health, Letterlicht (effectieve methode) en een talentgerichte aanpak

  • Sterke kanten: de sterke kanten en talenten van jouw kind worden ingezet

  • Samen met school: goede afstemming met de leerkrachten van jouw kind en de IB'er op school

  • School nabij: begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats op school (vertrouwde omgeving)

  • Samen met ouders: ouders krijgen een belangrijke rol bij het stimuleren, uitdagen en helpen van hun kind

  • Kennis van onderwijs en zorg: IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten ook bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs. De kennis en ervaringen worden gedeeld met onze dyslexiebehandelaren.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.