Skip to main content

School en GGZ

Scholen die hulp willen bij gedragsvraagstukken schakelen jeugdpraktijk IJsselgroep in om mee te denken en indien wenselijk een stukje begeleiding op te pakken. Gedragswetenschappers+ ondersteunen scholen onder andere bij het vormgeven van passend onderwijs. Ook kunnen scholen ouders via de huisarts of gemeente naar ons verwijzen. Jeugdpraktijk IJsselgroep richt zich op het gehele ‘systeem’ van het kind. En dus nemen wij ook de omgeving en onderlinge relaties tussen het kind, ouders, school en het netwerk mee om integraal een positieve impuls te geven.

Samen met school

Leerkrachten, ib’ers of mentoren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind of jongere. Graag denken wij vanuit onze kennis van zorg én onderwijs met hen mee. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren het geleerde op school toepassen en dat zij hierin door een leerkracht of mentor worden ondersteund. Door nauw samen te werken zijn interventies effectiever en ervaart het kind of de jongere sneller positieve verandering en succes. Onze GZ-psychologen, orthopedagogen en schoolpsychologen hebben kennis van het onderwijs en gedrag/GGZ.

Even sparren?

Heb je vragen op het snijvalk van onderwijs en zorg of wil je kort sparren? Neem dan contact op met Corine Zwikker. Ontdek de mogelijkheden als het gaat om kortdurende hulpverlening op scholen, het op één lijn krijgen van school, jeugdigen en ouders, trainingen en preventievraagstukken. Corine denkt graag met je mee.

Dienstverlening voor scholen uitgelicht

Heb je een uitdaging op het gebied van onderwijs en zorg? IJsselgroep heeft verrassend effectieve dienstverlening ontwikkeld. Een aantal voorbeelden zijn kort voor je uitgewerkt. Heb je een andere vraag? Aarzel niet en neem contact met ons op. Let op: het kan zijn dat je via een link naar de IJsselgroep website van ‘IJsselgroep | onderwijs en zorg’ wordt geleid. Geen punt natuurlijk: want het gaat om de verbinding tussen onderwijs en zorg.

Ook interessant

 • Kindgesprekken

  Tijdens uw werk op school wordt er wat afgepraat over leerlingen. Bij het koffieautomaat, op het schoolplein, tijdens vergaderingen en op ouderavonden. En we praten natuurlijk ook tegen kinderen: zowel in als buiten de klas. Maar hoe vaak bent u echt in gesprek mèt kinderen? Zonder tijdsdruk, met 100 procent aandacht en met verrassende opbrengsten. Steeds meer scholen en leerkrachten ontdekken de kracht van ‘kindgesprekken’. Meer weten? Neem contact op met Nienke Bouwman.

 • Orthopedagoog in de peuteropvang

  IJsselgroep werkt in diverse gemeenten preventief binnen het bestaande systeem van peuterspeelzalen en kinderopvang. De Orthopedagoog Passende PeuterOpvang (OPPO) ondersteunt pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen bij de instroom (opvang en onderwijs) als bij ondersteuningsbehoeften op het gebied van taal en gedrag. Uiteraard in samenwerking met jeugdzorg én het onderwijs. Meer weten? Neem contact op met Hettie Lichtenberg.

 • Talentgericht werken en nieuwkomers

  Op nieuwkomersscholen (AZC’s) zijn zorgleerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Onze gedragswetenschappers gaan zelf met deze kinderen aan de slag. Nieuwkomers hebben veel gemaakt, maar ‘minder taal’. Door talentgericht te werken, bouw je een brug: kinderen worden gezien en gehoord. Leerkrachten sluiten beter aan op de specifieke onderwijsbehoeften van deze zorgleerlingen. Meer weten? Neem contact op met Saskia Versloot.

 • Moeilijke groep? GROEI!

  Het ombuigen van probleemgedrag is een gezamenlijke uitdaging van de leerkracht, de leerlingen en soms ook de ouders. Het mooie van de GROEI-methode is het eigenaarschap van de kinderen: zij benoemen het probleem, omschrijven nieuwe gedragsregels, oefenen in nieuw gedrag en geven elkaar feedback. Dit proces wordt begeleid door de leerkracht met ondersteuning van een ervaren adviseur van de IJsselgroep. Meer weten? Neem contact op met Elly van Wageningen.

Groepsbehandelingen

Benieuwd naar de mogelijkheden als het gaat om groepsbehandeling? We hebben ze voor je op een rij gezet.

Contactpersonen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Corine Zwikker of Joey Perlee. Of selecteer een locatie en neem contact op met één van de regionale contactpersonen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.