Skip to main content

Dyslexie

Gecombineerde zorg

Sommige kinderen hebben naast dyslexie ook emotionele problemen of andere uitdagingen in het leren. Het mooie is dat veel dyslexiebehandelaren de juiste kennis en ervaring hebben om kinderen met een combinatie van uitdagingen verder te helpen.

Gecombineerde aanpak

Zijn er naast de dyslexie nog andere uitdagingen in het leren of in de sociaal emotionele ontwikkeling? Bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld of moeite met aandacht en concentreren? Dan nemen we een gecombineerde aanpak in de behandeling op in het zorgplan. Veel orthopedagogen en psychologen van de IJsselgroep zijn actief op meerdere gebieden (zoals de jeugdpraktijk GGZ of werken als gedragswetenschapper op school) en hebben de juiste kennis en ervaring om kinderen met een combinatie van uitdagingen verder te helpen. Ook werkt IJsselgroep samen met ketenpartners binnen de zorg in de afzonderlijke gemeenten, zoals CJG’s, POH en huisartsen.

Dyslexie en …

Sommige kinderen hebben naast dyslexie ook emotionele problemen. Door de dyslexie gaan ze bijvoorbeeld met buikpijn naar school, zijn ze erg zenuwachtig voor toetsen of worden ze verdrietig omdat ze zichzelf met klasgenootjes of hun jongere broertje of zusje vergelijken. Uit ervaring blijkt dat we kinderen echt verder helpen door beide aspecten tijdens de behandeling te combineren. De emotionele aspecten vlechten we op een natuurlijke manier in de dyslexiebehandeling. De behandelaar pakt de samenhang van uitdagingen integraal op. De combinatie: twee vliegen in één klap.

… en dyslexie

Andersom komt natuurlijk ook voor. Bij een kind is bijvoorbeeld een vermoeden van ADHD en uit het dossier blijkt dat er wellicht ook sprake is van dyslexie. Onze gedragswetenschappers kiezen hier ook voor één integraal onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten komt er vaak ook één integraal behandeladvies/-plan. In dit voorbeeld oefent een kind bijvoorbeeld vaardigheden om zich beter te concentreren. Vervolgens wordt dit tijdens de behandeling en op school bij het lezen en spellen toegepast.

Hoogbegaafd en dyslexie verenigd in één kind

Een deel van de hoogbegaafde kinderen laat dezelfde tekorten op het gebied van lezen en spellen zien als “gewone” kinderen. Toch blijft hun dyslexie vaker lang onopgemerkt. Frustratie, onderpresteren en een laag zelfbeeld zijn het gevolg. Een samenwerking tussen zorg en onderwijs kan uitkomst bieden. Interview met Linda Lindeboom van Leonardo Harderwijk en Irene Eigendaal, psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij Psychologische Dienstverlening IJsselgroep.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.