Skip to main content

Behandelingen

Autisme

Moeite met veranderingen, het maken van contacten, snel overprikkeld raken, moeite hebben met inleven in de ander en overgevoelig kunnen reageren. Het kunnen allemaal kenmerken zijn van autisme. Je vindt het lastig als er iets onverwachts gebeurt en je reageert soms heftig. Omdat je anderen vaak niet begrijpt (en zij jou niet) ben je vaak verdrietig. Wat kunnen we hier samen aan doen?

Wat is autisme

Autisme is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die leidt tot problemen in de informatieverwerking. Autisme kan zich echter op veel verschillende manieren uiten, zoals boosheid, angst of verdriet bij onduidelijkheid of paniek en stress bij veranderingen. Hoe een autismespectrumstoornis zich uit is onder andere afhankelijk van je leeftijd en levensfase. Veel jongeren merken bijvoorbeeld dat ze de verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en flexibiliteit in het voortgezet onderwijs lastig vinden of moeite hebben met plannen en overzicht houden bij toetsen.

Autisme bij meisjes

Autisme uit zich bij meisjes anders. De laatste jaren is hier veel onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat meisjes vaker last hebben van angsten of depressieve gevoelens. Meisjes en vrouwen zijn heel goed in het verbloemen van bepaalde kenmerken. Sociale contacten kunnen meisjes veel energie kosten, waardoor ze over hun eigen grenzen heen gaan en last hebben van overprikkeling of vermoeidheid. Meisjes hebben vaak ook sterke compenserende factoren zoals een goede verbeelding, betere taalvaardigheden en een sterk ‘kopieervermogen’. Hierdoor kunnen ze veel sociale regels aanleren en toepassen. Juist door deze sterke kanten wordt autisme bij meisjes vaak minder (snel) herkend.

Onderzoek en/of behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we welke vorm van onderzoek en/of behandeling het beste past bij de ouders en het kind of jongere. Soms is het helpend om met een psychodiagnostisch onderzoek te ontdekken waar bepaald gedrag vandaan komt. Een ontwikkelingsstoornis als autisme is blijvend, maar kan met behulp van behandeling wel afnemen in ernst en zorg. Door te leren omgaan met bepaalde gedragingen krijgt het kind of de jongere minder last van bepaald gedrag. Ook weet de omgeving (ouders, school) steeds beter hoe ze kunnen helpen. Bij het behandelen van een autismespectrumstoornis wordt vaak gestart met psycho-educatie: het leren begrijpen van je eigen gedrag en voor ouders het leren begrijpen van het gedrag van hun kind. Daarnaast worden tijdens de gedragsbehandeling de juiste vaardigheden aangeleerd of versterkt.

Voor ouders

Veel ouders vinden het lastig om hun zoon of dochter te begeleiden bij bepaald gedrag. Ook scholen zijn vaak zoekende naar hoe ze het kind of de jongere kunnen begeleiden. Onze integrale aanpak richt zich ook op de belangrijke personen om het kind of de jongere heen. Ook kijken we naar de impact op het gezin, zoals de ouders of broertjes of zusjes. Autisme vraagt om veel structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid binnen een gezin. Wij helpen ouders hoe ze dit kunnen vormgeven. Ook hebben emoties zoals angst, boosheid of spanning als gevolg van overprikkeling hun weerslag op het gezin. Er ontstaat bijvoorbeeld sneller strijd, discussies of gemopper. Graag denken we met jullie gezin mee om ervoor te zorgen dat de sfeer thuis fijn is en fijn blijft. Constructief en concreet.

Samenwerking met school

Als onderwijs en zorg samenwerken is er meer mogelijk. IJsselgroep vindt het dan ook belangrijk om het onderwijs bij de jeugdhulp te betrekken. Uiteraard alleen met toestemming van ouders en het kind of de jongere. We zoeken dan tijdens de behandeling contact met de school om mee te denken in een passende aanpak. Hoe begeleidt een leerkracht of mentor een leerling met autisme in de klas? Welke tips of adviezen vanuit de behandeling zijn ook helpend binnen het onderwijs? Belangrijke vragen die we gezamenlijk beantwoorden. Vanuit onze kennis van zowel onderwijs als zorg denken we mee met ouders, het kind of de jongere en met school.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.