Skip to main content

GGZ

Emotie en gedrag

Is jouw kind onrustig of snel boos? Heeft hij/zij faalangst of weinig zelfvertrouwen? Of speelt er iets anders? Veel uitdagingen en/of problemen bij kinderen kunnen ouders en scholen zelf oplossen. Maar niet altijd. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Professionele behandeling, soms voorafgegaan door een onderzoek. Heeft jouw kind extra aandacht nodig? Laten wij dan samen de volgende stap te zetten.

Basis GGZ en specialistische GGZ

Onze jeugdpraktijk biedt Basis GGZ voor kortdurende behandelingen. Bij Specialistische GGZ voor complexe psychische hulpvragen bieden wij uitgebreide psychodiagnostiek en behandeling. We starten altijd met een intakegesprek. De GZ-psycholoog neemt de hulpvraag door met de ouders en bekijkt welke aanpak het beste is voor het kind. Soms hebben praktische adviezen al effect. Het kan ook zijn dat dit niet voldoende is. We doen dan een voorstel voor behandeling en bespreken dit met de ouders.

Onderzoek

Is er meer inzicht gewenst? Dan ligt een handelingsgericht psychologisch onderzoek voor de hand. De bevindingen, conclusies en concrete adviezen leggen we vast in een schriftelijk rapport dat we met de ouders (en de school bij toestemming ouders) bespreken. Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen, ouders en school verder helpt.

Behandeling

Heeft uw kind/jongere extra aandacht nodig? Laten wij dan samen de volgende stap zetten. Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen/jongeren en ouders verder helpt. Jeugdpraktijk IJsselgroep biedt onderzoek en behandeling voor signalen die wijzen op:

 • Angst en faalangst

 • Zelfvertrouwen

 • ADHD, Aandacht- en concentratieproblemen en druk gedrag

 • Trauma

 • Dwangproblematiek

 • Stemmingsproblematiek

 • Rouw

 • Hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele onbalans

 • Emotieregulatie (boos en/of opstandig gedrag)

 • Autisme

 • Onduidelijke lichamelijke klachten

 • Schoolweigering

Wil je weten hoe de route naar vergoede zorg loopt? Bekijk dan het stappenplan vergoede zorg: van aanmelden naar onderzoek en behandeling.

Behandeling

Onze GZ-psychologen, orthopedagogen en schoolpsychologen hebben kennis van onderwijs en zorg. In behandelingen wordt onder andere gewerkt met:

 • Cognitieve gedragstherapie:

  Deze therapie gaat uit van de invloed van het denken, op het gevoel van mensen en hun gedrag. Je onderzoekt je manier van denken en leert kritisch kijken naar je eigen gedachten. Ook wordt er gewerkt aan het gedrag van degene: hoe pak je situaties aan, wat levert dit gedrag je op en welke alternatieven zijn er?

 • ACT: Acceptance and Commitment Therapy:

  Dit is een bewezen effectieve gedragstherapie waarbij het kind/de jongere leert om lastige situaties (obstakels) op flexibele wijze aan te gaan. Ze leren om aandacht te besteden aan de dingen die hij/zij écht belangrijk vinden. ACT wordt onder andere ingezet voor depressieve klachten, angstklachten, dwang en chronische pijn.

 • EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing:

  Deze therapievorm wordt ingezet wanneer klachten en zorgen in het hier en nu verband houden met eerdere nare ervaringen of gebeurtenissen. EMDR wordt onder andere ingezet bij traumaklachten maar kan ook helpend zijn bij angst, stemmingsproblemen of zelfbeeldproblematiek.

 • Inzet e- health programma's:

  Naast face to face begeleiding bekijken onze GZ-psychologen of een online programma past in de begeleiding. Deze programma’s bestaan uit verschillende stappen waarin de cliënt met zijn of haar hulpvraag aan de slag gaat. Dit gebeurt met begeleidende video’s, opdrachten, voorbeelden uit de praktijk en extra informatie over een onderwerp. Het kind/de jongere en de behandelaar kunnen ook eenvoudig berichten met elkaar uitwisselen. De e-health programma’s die wij inzetten zijn ontwikkeld door een team van experts en ervaringsdeskundigen. De programma's worden alleen in overleg met de client ingezet.

8 sterke punten

 • Zo snel mogelijk starten: afhankelijk van de hulpvraag werken wij het liefst zonder of met zo kort mogelijke wachttijden.

 • We maken gebruik van de sterke kanten van kinderen en benadrukken zijn/haar kwaliteiten.

 • Samen met ouders: ouders spelen een grote rol bij het stimuleren, begeleiden en de ontwikkeling van hun kind.

 • Kwalitatief sterke behandelprogramma’s: de gebruikte behandelprogramma’s hebben bewezen effect.

 • Op maat gemaakte behandelplannen: elke begeleiding stemmen we af op de specifieke situatie van het kind.

 • Preventie: we maken tijdig een goede inschatting of korte begeleiding effectief is of dat er meer nodig is. 

 • Afstemming tussen onderwijs en zorg: goede afstemming met de leerkrachten van het kind en de intern begeleider op school.

 • Behandeling/diagnostiek kan op IJsselgroep-locaties en soms ook op school plaatsvinden.

 • Vanuit verbinding: IJsselgroep verbindt de leerkracht(vaardigheden) met de onderwijssituatie en het gedrag van (individuele) kinderen.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.