Skip to main content

Dyslexie

Dyslexiebehandeling

Volgt na het onderzoek een behandeltraject? Dan krijg je bij de start natuurlijk de juiste praktische informatie. Met elkaar zorgen wij ervoor dat jouw kind vooruit gaat. En dat doen we samen: de behandelaar, het kind, de ouders/verzorgers en de leerkracht.

Hoe het werkt

Meestal komt er wekelijks een psycholoog of orthopedagoog op school (of een andere locatie) om met jouw kind te werken aan de lees- en spellingvaardigheden. Hierbij wordt stap voor stap vanaf de basis gewerkt, zodat je kind het steeds beter begrijpt en kan toepassen.

Plezier en sociaal emotionele ontwikkeling

Leesplezier krijgt veel aandacht; wat zijn leuke, passende boeken? Ook is er ruimte voor de sociaal-emotionele kant van dyslexie. Zo wordt er uitgelegd wat dyslexie is en wordt er samen met het kind ontdekt wat dit voor hem/haar betekent en wat daarin nodig is. Dyslexie is niet iets dat ‘over’ gaat, maar door middel van een behandeling kun je er wel beter mee om leren gaan. Dat draagt bij aan het zelfvertrouwen en zelfinzicht van kinderen.

Eén-op-één

In de behandeling wordt één-op-één met je kind gewerkt. Gemiddeld duurt een behandeltraject een jaar. In dat jaar leveren we maatwerk en sluiten we dus goed aan bij wat jouw kind nodig heeft en wat de aandachtspunten zijn. In een individueel zorgplan staat wat er nodig is en hoe we dit gaan realiseren. En we nemen daarin de doelen van jouw kind mee. Wat wil jouw kind graag oefenen en bereiken? Door aan te sluiten bij de doelen en talenten van het kind, wordt de motivatie vergroot. Dat draagt bij aan het plezier in leren en de resultaten.

Vinger aan de pols

Tussentijds worden de doelen geëvalueerd en worden er toetsen afgenomen om de vorderingen in kaart te brengen. Dit bespreekt de behandelaar met ouders, kind en school. Indien nodig wordt het zorgplan bijgesteld.

Ouders zijn belangrijk

Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening en herhaling nodig, om bijvoorbeeld de klank-tekenkoppelingen en de spellingregels goed te laten beklijven. Hierin speel je als ouder een belangrijke rol, want naast de wekelijkse sessie met de behandelaar, ga je thuis ook aan de slag. Hiervoor krijg je instructies en materialen, om zo ongeveer vier keer per week goed te kunnen oefenen. Dit oefenen is steeds vrij kort (gemiddeld 20 minuten), maar vaker kort oefenen is effectiever dan 1 keer lang. We raden aan om hiervoor een vaste routine op te bouwen, bv. op afgesproken dagen na het eten.

Heb je als ouder extra hulp nodig om goed met je kind te kunnen oefenen? Dan denken wij daar graag in mee.

Zien wat er gebeurt

Gedurende het traject is er steeds contact met ouders. Het is zinvol om regelmatig aan te sluiten bij een behandeling. Zo zie je wat je kind oefent, hoe de behandelaar dit aanpakt en voelt je kind zich gesteund. Ook leer je hoe je je kind kunt begeleiden als het iets lastig vindt.

School

Contact en afstemming met school vinden wij daarnaast belangrijk, zodat we goed van elkaar weten wat er gebeurt en waarmee geoefend wordt.

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

IJsselgroep is aangesloten bij het NKD. Dat betekent dat wij werken volgens hoge kwaliteitseisen en hierop ook regelmatig worden getoetst.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.