Skip to main content

Dyslexie

Dyslexie-onderzoek

Heeft mijn kind dyslexie of niet? Om antwoord te krijgen op deze vraag, kun je jouw kind aanmelden voor een dyslexie-onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een intake, het onderzoek en de nabespreking. In het onderzoeksrapport staat of er wel of geen sprake is van (ernstige) dyslexie.

Startpunt

Als er een vermoeden is van ernstige dyslexie (ED) vullen school en ouders aanmeldingsformulieren in en worden handelingsplannen en gegevens uit het leerlingvolgsysteem aangeleverd. Deze formulieren worden inhoudelijk gescreend, om de ernst en hardnekkigheid van de problematiek vast te stellen. Op het moment dat het leerlingdossier voldoet aan alle criteria, wordt een toewijzing aangevraagd bij de gemeente. Als de toewijzing binnen is, kan het onderzoek starten. De exacte werkwijze kan per gemeente verschillen. Wil je weten hoe dit precies werkt? Bekijk het stappenplan ouders’.

Diagnostiek

Ouders krijgen een uitnodiging voor een (telefonisch) intakegesprek met de regiebehandelaar. Tijdens dit gesprek vragen we een nadere toelichting op de al eerder ingevulde vragenlijst, geven we meer informatie over het verloop van het traject en krijgen ouders de ruimte om vragen te stellen. Het onderzoek is individueel en wordt afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog, met kennis en ervaring op het gebied van dyslexie. Het onderzoek vindt plaats op de school van het kind of een locatie van IJsselgroep. Afhankelijk van welke voorinformatie er al bekend is, wordt bekeken hoe lang het onderzoek zal duren, welke testen en toetsen (opnieuw) worden afgenomen en of aanvullende vragenlijsten noodzakelijk zijn. Ouders ontvangen voorafgaand aan het onderzoek een uitnodiging via de mail met praktische informatie over het onderzoek.

Onderdelen

Een dyslexieonderzoek binnen de vergoede zorg bestaat uit:

  • Een niveaubepaling op het gebied van lezen en spelling

  • Een onderzoek naar onderliggende, verklarende factoren

  • Eventueel intelligentiebepaling (tenzij deze gegevens al bekend zijn)

  • Kind- en talentgesprek

  • Observatie tijdens het werken

  • Eventuele vragenlijsten

De onderzoeker en regiebehandelaar interpreteren de resultaten samen en schrijven een onderzoeksverslag.

Resultaten

Het dyslexieonderzoek kan de volgende mogelijke resultaten opleveren:

  • Ernstige dyslexie wordt vastgesteld. Het kind komt in aanmerking voor vergoede behandeling.

  • Er wordt dyslexie vastgesteld, maar niet volgens de criteria van de vergoede zorg. Dit betekent dat het kind een dyslexieverklaring krijgt, maar niet in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

  • Er kan geen dyslexie worden vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek worden met ouders (en indien wenselijk met school) besproken door de onderzoeker. Ouders ontvangen een onderzoeksverslag en indien van toepassing een dyslexieverklaring. Wanneer vergoede behandeling geïndiceerd is, worden met ouders en eventueel school afspraken gemaakt over de dyslexiebehandeling.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.