Skip to main content

Van aanmelden tot behandeling

Stappenplan vergoede dyslexiezorg voor ouders

Vraag je je af of er bij jouw kind misschien sprake is van dyslexie? Dan geeft het onderstaande overzicht je een beeld van de route naar vergoede dyslexiezorg: in 7 stappen van aanmelden naar onderzoek en behandeling. De genoemde stappen kunnen per regio of gemeente licht afwijken.

Overleg met school over de criteria

Vraag aan school of jouw kind voldoet aan de criteria. School moet aantonen dat jouw kind zich voor een lange periode niet (genoeg) ontwikkelt op het gebied van lezen en/of spelling. Uiteraard weet de school wat de voorwaarden zijn.

Aanmelding door ouders

Voldoet jouw kind aan de voorwaarden? Dan kun je als ouder(s) je kind aanmelden. Nadat je het aanmeldformulier op de website hebt ingevuld, ontvang je via de e-mail twee vragenlijsten: één voor ouders en één voor school.

Ondertekend terugsturen

Je vult de vragenlijst voor ouders in. En school vult de vragenlijst voor scholen in. Daarna voeg je de andere documenten toe (welke dat zijn, staat duidelijk in de e-mail die je ontvangt) en je stuurt alles op naar het door ons aangegeven adres.

Akkoord of niet

Een regiebehandelaar, senior gedragswetenschapper dyslexie of externe poortwachter bekijkt het dossier en beoordeelt of jouw kind in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg. Je ontvangt via de mail bericht.

Dyslexieonderzoek

Het dyslexieonderzoek bestaat uit een intake, het onderzoek en de nabespreking. In het onderzoeksrapport staat of er wel of geen sprake is van (ernstige) dyslexie.

Dyslexiebehandeling

Wekelijks werkt uw kind met een orthopedagoog, psycholoog of gespecialiseerd logopedist aan lees- en spellingvaardigheden. Er is ook aandacht voor talent, emoties en gedrag. De behandeling duurt (ruim) een jaar.

Aanvullende zorg

Na de dyslexiebehandeling hebben sommige kinderen aanvullende zorg nodig, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.