Skip to main content

Behandelingen

Dyscalculie

Rekenen is iets wat je elke dag nodig hebt. Niet alleen om een som uit te rekenen, maar ook om te bepalen hoeveel producten je van iets moet kopen, te bedenken hoe laat je weg moet gaan of bij bijvoorbeeld een spelletje dat je speelt. Sommige kinderen en jongeren vinden rekenen erg moeilijk, ook al oefenen ze hier heel veel mee. Ook klokkijken is soms lastig. Misschien is er sprake van dyscalculie.

Rekenproblemen

Dyscalculie is een leerstoornis waarbij kinderen en jongeren (maar ook volwassenen) veel moeite hebben met rekenen. Deze rekenproblemen zijn heel hardnekkig; ondanks heel veel oefenen blijf je rekenen lastig vinden. Soms herkent één van je ouders dit misschien ook van vroeger en vond hij of zij rekenen misschien ook heel lastig.

Herkenbaar

Dyscalculie uit zich bijvoorbeeld in:

  • Moeite met het begrijpen van hoeveelheden

  • Klokkijken lastig vinden

  • Getallen omdraaien

  • Moeite met tellen of het benoemen van bepaalde vormen of kleuren

  • Moeite met bijvoorbeeld het leren van de tafels

  • Veel fouten maken bij het rekenen

  • Onthouden lastig vinden, vooral als er alleen iets wordt verteld

  • Moeite met getalbegrip (groot-kleiner, hoog-later, etcetera)

  • Moeite met ‘rekentaal’, zoals bijvoorbeeld ‘achter’, ‘voor’, ‘meer’ of ‘minder’

Veel kinderen die moeite hebben met rekenen, rekenen op een ander niveau dan hun klasgenoten. Sommige kinderen vinden dit fijn, maar het kan je ook onzeker maken. Sommige kinderen voelen zich bijvoorbeeld anders of vinden zelfs dat ze dom zijn. Veel kinderen hebben ook last van ‘rekenangst’: ze willen het liefst niet rekenen, omdat ze denken dat ze dit niet kunnen. Kinderen en jongerengeven soms ook aan dat ze ‘net zo willen zijn als de rest’. Ze zijn soms jaloers op klasgenoten die rekenen juist makkelijk vinden.

Het is dan fijn zijn om hier (kortdurend) wat hulp bij te krijgen om jezelf beter te leren begrijpen. Ook voor ouders is het handig zijn om adviezen te krijgen, zodat je jouw kind beter snapt en begeleidt.

Onderzoek en/of behandeling

Het kan helpend zijn om middels onderzoek de rekenvaardigheden van uw zoon of dochter in kaart te brengen. Ook kan bekeken worden of er sprake is van een leerstoornis als dyscalculie.

Voor ouders

Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we welke vorm van onderzoek en/of behandeling het beste past bij u en uw kind. Soms wordt in overleg met de ouders contact gezocht met school om bijvoorbeeld de handelingsplannen op te vragen. Zo kan bekeken worden welke hulp er afgelopen jaren al is ingezet en met welk effect.

Samenwerking met school

Als onderwijs en zorg samenwerken is er meer mogelijk. IJsselgroep vindt het dan ook belangrijk om het onderwijs en jeugdhulp te verbinden. Met toestemming van ouders en het kind/de jongere zoeken we binnen de behandeling contact met de school om mee te denken in een passende aanpak. Voor school levert dit vaak praktische en passende adviezen op.

Bekijk hier de locaties

Wanneer kan ik starten

Ik wil mij aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.