Skip to main content

Blog

Dean werkt aan zelfvertrouwen, veerkracht en positiviteit

Gepubliceerd op 27 februari 2024
Graag nemen we je mee met een concreet voorbeeld vanuit onze vestiging in Twente. Dean werkt samen met zijn gedragswetenschapper, zijn ouders en school aan zichzelf. Het gaat over zelfvertrouwen, veerkracht en positiviteit.

Beginsituatie

Dean krijgt gedragsbehandeling van IJsselgroep/DCTwente. Zijn zelfbeeld is zeer laag. Op school denkt hij dat hij niet kan rekenen en probeert onder taken uit te komen. Toetsen roepen heel veel spanning op. Thuis zit hij niet lekker in zijn vel, trekt zich steeds vaker terug op zijn kamer, huilt snel. Dean is een behulpzame, zorgzame jongen die iedereen te vriend wil houden. Hij is uit op harmonie en wil het zo leuk mogelijk houden. Dit gaat vaak ten koste van zijn eigen welbevinden.

Behandeling

In de behandeling bij IJsselgroep heeft Dean geleerd dat een gebeurtenis samenhangt met gedachten, gevoelens en gedrag. Het lukte hem om verschillende situaties te bespreken en hierbij zijn eigen gedachten en gevoelens te benoemen en deze om te zetten naar meer helpende gedachten. Ook leerde hij ontspanningsoefeningen te doen en afleiding te zoeken als hij zich gespannen voelt.

Ouders en school

Ouders geven al gauw aan dat zij een meer ontspannen Dean zien. Hij denkt minder vaak negatief en heeft nu vaker helpende gedachten. Hij kan verschillende technieken die hij in de behandeling heeft geleerd thuis en op school toepassen; soms lukt dat al zelf, soms heeft hij hulp nodig van zijn meester of van één van zijn ouders. Dean is er nog niet, maar hij is op de goede weg. Samen met zijn ouders en zijn leerkracht kan hij verder groeien op het gebied van zijn zelfvertrouwen.

Dienstverlening: samen werken aan gedrag

Is uw kind onrustig of snel boos? Heeft hij/zij faalangst of weinig zelfvertrouwen? Of speelt er iets anders? Veel uitdagingen en/of problemen bij kinderen kunnen ouders en scholen zelf oplossen. Maar niet altijd. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Professionele behandeling, soms voorafgegaan door een onderzoek. Heeft uw kind extra aandacht nodig? Laten wij dan samen de volgende stap te zetten. Onze gedragswetenschappers zijn actief in het onderwijs én de zorg: de combinatie die kinderen en ouders verder helpt.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Brigitte Blom, Elke Demirtas of Annelies Caron.