Skip to main content

Blog

Depressie- en suïcidepreventie: een update

Gepubliceerd op 27 februari 2024
Het is een toenemend probleem en lastig op te lossen: jongeren die zich depressief voelen of zelfs suïcidale gedachten hebben. In Brabant hebben ze een speciale aanpak om dit soort signalen eerder op te merken en dat gaat nu uitgerold worden in andere delen van het land. Zo worden scholieren gescreend op klachten.

Elementen van STORM

In de regio Oost-Brabant is STORM inmiddels stevig ingebed. De STORM-aanpak is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve ketenaanpak om een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Ons doel is om – in eerste instantie – elementen van STORM in onze regio’s uit te rollen. En wie weet wat er op termijn mogelijk is; graag zoeken wij de ketensamenwerking met scholen, jeugdzorg, GGD en gemeente. IJsselgroep biedt ‘Op volle kracht’. Deze preventieve dienstverlening bevat o.a. de volgende elementen uit de STORM-aanpak:

  • Screening van leerlingen op somberheidsklachten
  • De training Op Volle Kracht voor hoogscoorders
  • De gatekeepertraining voor mentoren/docenten

Update scholen Apeldoorn

Dankzij een subsidie van gemeente Apeldoorn start IJsselgroep op waarschijnlijk twee VO-scholen met ‘Op volle kracht’. Hierin werken we samen met het CJG: we sluiten aan bij de triage die zij op de scholen doen. De leerlingen die naar boven komen krijgen de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan de training ‘Op Volle Kracht’ die IJsselgroep op school gaat geven. Dit is een groepstraining met maximaal acht leerlingen op basis van cognitieve gedragstherapie. Een belangrijk onderdeel binnen het preventietraject is het trainen van docenten en mentoren als ‘gatekeepers’.

Het doel is om somberheid bij jongeren te signaleren vóórdat ze in een depressie belanden. Zeker omdat depressiviteit nauw samenhangt met suïcide.

Meer over Storm en Op Volle Kracht? Bekijk de omschrijving van een project op een middelbare school en download de folder hier.

Samen optrekken: een leidraad suïcidepreventie

Hoe kunnen we met alle organisaties in het jeugddomein samen optrekken om het aantal suïcides te verminderen? Daarvoor ontwikkelde Samen Minder Suïcide* de leidraad suïcidepreventie voor het hele jeugddomein. De leidraad vind je hier:

https://samenmindersuicide.nl/leidraad-suicidepreventie-bij-jongeren/

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Leonie Tomesen.